BORA EGEMEN PEKER


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2006 Yılında mezun olmuştur. Ortağı bulunduğu PEK-ER Hukuk Ofisine 2009 yılında katılmıştır. Yıllardır iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında bilirkişilik yapmakta olup; aktüerya hukuku, emekli sandığı hukuku, enerji hukuku, İş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında eğitim ve seminerlere katılarak bu alanlarda uzmanlık belgeleri almıştır. Aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü’ne kayıtlı olarak “Marka Vekilliği” yapmakta olan Bora Egemen Peker, Peker Hukuk Bürosu nezdinde “hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk” hizmeti de sağlamaktadır.