REMZİ TOLGA ERBAŞ


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2001 Yılında mezun olmuştur. Kurucusu ve Ortağı bulunduğu PEK-ER Hukuk Ofisini 2003 yılında faaliyete geçirmiştir. Ankara Barosu Bünyesinde Ceza Muhakemeleri, Sağlık Hukuku mesleki sertifikalarını almış ve sayısız seminer ve eğitimlere katılmış olup, aynı zamanada yeni mevzuat ile yürürlüğe giren Uzlaşmacı Avukat sıfatını haizdir. Başta Ceza Hukuku olmak üzere; iş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Medeni Hukuk alanlarında uzmanlaşmıştır.